09/09/2021

Hướng dẫn lưu Hình ảnh - Video - Nhạc trên Lifebox của My Viettel

Hướng dẫn lưu Hình ảnh - Video - Nhạc trên Lifebox của My Viettel

Khách hàng có thể sử dụng tải và lưu trữ hình ảnh/video lên LifeBOX của MY Viettel thật đơn giản như sau :

Bước 1 : Khách hàng vào Appstore/ CH Play để tìm kiếm và tải miễn phí ứng dụng My Viettel hoặc tải My Viettel tại đây https://myvt.page.link/welcome

Bước 2 : Khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập vào App My Viettel

Bước 3 : Khách hàng vào tính năng DV lưu trữ LifeBOX để thực hiện thao tác lưu trữ

+ Ảnh : Khách hàng chọn ảnh trên điện thoại để tải ảnh lên

+ Video : Khách hàng chọn video trên điện thoại để video lên

+ Nhạc : Khách hàng chọn file nhạc bài hát yêu thích trên điện thoại để tải

Viettel Internet

68C Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Việt Nam, 64000 Vietnam
0866730079