09/10/2021

Cửa hàng Viettel Thốt Nốt - Cần Thơ

08/10/2021

vGift – Giải pháp QR code marketing thời đại số của Viettel

Đăng ký Chữ ký cuộc gọi - iSign Plus nhận iPhone

Cửa hàng Viettel huyện Vĩnh Thạnh

Cửa hàng Viettel huyện Thới Lai - Cần Thơ

07/10/2021

Cửa hàng Viettel huyện Phong Điền - Cần Thơ

Cửa hàng Viettel Ô Môn - Cần Thơ

Viettel Internet

68C Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Việt Nam, 64000 Vietnam
0866730079